+

Een vuist tegen onrecht en investeren in de toekomst

Opstaan tegen onrecht
Ambassadeurs?

Maart 2014 na een gesprek met Compassion mochten we ‘vrienden van’ worden. Een periode van elkaar leren kennen ging in. Januari 2015 hoe nu verder? Opnieuw mochten we ons hart delen… we zijn dankbaar jullie te kunnen vertellen dat wij nu officieel ambassadeur van Compassion zijn geworden. Een ‘status’ die ons de mogelijkheid geeft om praktisch vorm te geven aan de roep in ons hart. Namelijk het opkomen voor de zwakken en een stem geven aan de gebrokenen.

‘Samen kunnen we in Jezus’ naam een vuist maken tegen armoede. Lokale kerken in Nederland helpen lokale kerken in ontwikkelingslanden om kinderen van armoede te bevrijden.’ www.compassion.nl

Ook jij kunt opstaan tegen onrecht!

Als kerk heb je de mogelijkheid om ons uit te nodigen, als spreker en/of als worshipteam. We kunnen dan bijvoorbeeld, geheel kosteloos, op een zondagochtend naar jouw gemeente komen om een dienst te verzorgen in het teken van gerechtigheid. De invulling van zo’n dienst gebeurt in volledig overleg met jullie en met ons contactpersoon bij Compassion. Een mooie manier om iets te kunnen betekenen voor deze kwetsbare kinderen die zo enorm in het hart zijn van onze Vader.

Benieuwd naar de mogelijkheden?Neem dan contact op met Compassion, dat kan via volgend mailadres: info@compassion.nl

We hopen samen met jullie vele kinderen te kunnen bevrijden uit armoede, In Jezus Naam!


Omarm Tour

Afgelopen zomer hebben we een tour gehouden speciaal voor de Muskathlon. Het waren bijzondere avonden, met als afsluiter een intieme worshipavond in een stal. Deze avond mochten we ook Moses Hakiza verwelkomen, een dappere jonge man uit Uganda die deelde hoe het is om op te groeien in armoede en de hoop die Compassion hem gaf. Een avond die velen inspireerde om ook een kind te ondersteunen.

En? Is ons doel van de tour, €10.000,- sponsorgeld ophalen, bereikt?
Ja! God heeft harten bewogen en we kunnen met grote vreugde vertellen dat de teller ruim over het streefbedrag is. Dit is niet alleen goed nieuws voor ons, maar nog veel meer voor de kinderen die een sponsor hebben gevonden. Voor hen kan dit een levensveranderend verhaal betekenen, net als die van Moses.
Dit beseffende gaan we door met het oproepen tot sponsoring, wie weet eindigt de teller wel op €20.000!

Klik en steun Rutger!


Heartbeat – Transforming Worship

2015 begint goed, heel goed.

Binnen Heartbeart Nederland, een jongerenbeweging waar we al geruime tijd actief in zijn, duiken we in een nieuwe bediening. Eén die ons op het lijf geschreven is.

Samen met Heartbeat zullen we Transforming Worship opstarten. Een bediening die zich richt op het trainen en vrijzetten van jonge muzikanten, zangers en worshipleaders. Met teams van jonge en ervaren worshippers zullen we het land doorgaan. Uitstappen, zoeken naar Gods wil, persoonlijke coaching, intensieve training, zijn zo een aantal termen die bij deze bediening horen. Alle voorbereidingen zijn al in volle gang!

Voor ons persoonlijk is deze verandering een stap in geloof. Een bediening opstarten naast de zorg voor ons mooie opgroeiende gezin en onze andere werkzaamheden binnen Zijn Koninkrijk, vraagt om een goed balans. In vrije tijd, opvang voor de kinderen, tijd voor ons tweetjes, maar ook binnen onze financiën. Het is best een hele uitdaging om voor een gezin te zorgen en toch ook te doen waartoe we geloven dat God ons roept.

We mogen gezegend zijn met een organisatie als Heartbeat die ons hierin naar hun kunnen wil ondersteunen. Maar ook jij kunt meehelpen.
Door heel concreet € 5,- per maand (of meer) te geven. Je doet dit door online deze
machtiging in te vullen (klik hier). En doe je dit voor 14 februari dan willen wij je daarvoor bedanken, door ons album ‘Stap voor stap’ naar je als cadeau op te sturen.
We geloven dat we met je steun vele jongeren kunnen vrijzetten in hun roeping.

Giften die je geeft aan de organisatie worden door de boekhouder geoormerkt voor deze nieuwe bediening en zijn voor de belastingdienst aftrekbaar.

Voor meer informatie, kunt je mailen naar: worship@heartbeatnederland.nl