+

Rutger & Athalja

Rutger en Athalja zijn getrouwd (’04) en de trotse ouders van Sam (’09) en Lise (’11).

Rutger en Athalja ontmoeten elkaar in de schoolbanken, tijdens een opleiding tot pedagogisch werker. Al gauw komen ze erachter dat ze twee dezelfde liefdes hebben: God en muziek. Niet veel later komt daar een derde liefde bij: de liefde voor elkaar. Het één leidt tot het ander en een huwelijk volgt.

Samen spelen ze in verschillende bands.  Met het muziekteam van hun gemeente volgen ze de (avond)school voor aanbidding. Daar tijdens een les van Elisa Krijgsman, schrijven ze hun eerste lied samen. Naast het gitaar spelen en zingen krijgen ze ook andere taken binnen hun gemeente, zoals het leiden van de aanbidding en het coachen van het zangteam. De passie en liefde voor het aanbidden van God blijft groeien en de dromen en verlangens volgen.

En dan…..? Er volgt een tijd van vorming en wachten, en nog meer wachten. Een tijd van opruimen, vallen, opstaan, vergeven, genezen, herstellen en (her)bouwen. Nog meer verlangens en nog grotere dromen. Nog meer zicht op God, die alles in perspectief laat zien: wie zij zijn, wat ware aanbidding is en wat Zijn hart heeft. Dit brengt hen tot de conclusie dat ware aanbidding over dienen gaat. Niet ik, maar Hij, niet alleen Hij, maar zij….

En eindelijk was het zover. Vele jaren nadat Hij het eerste lied in hun hart geplant heeft, kwam in maart 2014 hun debuut album uit! Het heeft de titel ‘Stap voor Stap’. In de liederen willen zij Hem eren als hun Vader en Koning. Hij is het die echt leven geeft, in al zijn volheid. Hij geeft hoop en perspectief, Hem willen ze in alles volgen. Hun boodschap? Volg Hem en leef!

Naast het uitbrengen van hun eigen muziek, zijn Rutger en Athalja actief als bandleiders van Heartbeat Worship, onderdeel van Transformed en Heartbeat Nederland. Daarnaast hebben zij in 2011, samen met Tim van Dorst, Worship Ground Ministries opgezet. Binnen deze organisatie geven zij training en ondersteuning aan individuen, bands en leiders in het uitvoeren van hun taken rondom lofprijs en aanbidding.